آغاز کشت گندم پاییزه

با پایان برداشت گندم در مزارع استان سمنان، کشت پاییزه گندم در این مزارع آغاز شد.گندمکاران استان سمنان با تولید ۱۱۰ هزار تنی گندم توانستند عملکرد خوبی داشته باشند.