شعر خوانی استاد محمد علی معلم : شعر از منوچهری

شعر خوانی استاد محمد علی معلم : شعر از منوچهری
برداشت از برنامه "یاد یار مهربان "تهیه کننده سید محمد مناجاتی : پخش از شبکه آموزش سیما مورخه 94/7/14


غرابا مزن بیشتر زین نعیقا
که مهجور کردی مرا ازعشیقا

نعیق تو بسیار و ما را عشیقی
نباید به یک دوست چندین نعیقا

ایا رسم و اطلال معشوق وافی
شدی زیر سنگ زمانه سحیقا

عنیزه برفت از تو و کرد منزل
به مقراط و سقط اللوی و عقیقا

خوشا منزلا، خرما جایگاها
که آنجاست آن سرو بالا رفیقا

بود سرو در باغ و دارد بت من
همی بر سر سرو باغی انیقا

ایا لهف نفسی که این عشق بامن
چنین خانگی گشت و چونین عتیقا

ز خواب هوی گشت بیدار هرکس
نخواهم شدن من ز خوابش مفیقا

بدان شب که معشوق من مرتحل شد
دلی داشتم ناصبور و قلیقا

فلک چون بیابان و مه چون مسافر
منازل: منازل، مجره: طریقا

بریدم بدان کشتی کوه‌لنگر
مکانی بعید و فلاتی سحیقا

منوچهری
http://ganjoor.net/manoochehri/divanm/ghaside-ghete/sh4/