باز هر کوچه و بازار شده وادی ماتم

سیاه پوش کردن کوی شهید آیت الله غفاری (ره) توسط بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساری

مذهبیکوی آیت الله غفاری ساریبلوار کشاورز ساریپایگاه مقاومت شهید احمدیپایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساریکوی شهید آیت الله غفاری ره

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x