عاقبت ریختن آشغال بیرون از ماشین...!

498
23 مهر 1394

عاقبت ریختن آشغال بیرون از ماشین...!..چند شهروند وظیفه شناس و راننده ای که با بی توجهی تمام آشغالش را به خیابان میریزد و واکنش آنها به این اتفاق...تماشایی

فیلمماشینباورنکردنیعجیبخنده دار

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x