کشیدن عکس انیشتین با نمک !! جالبه ببینید

311
23 مهر 1394

ویدیو بسیار زیبا و هنری از کشیدن صورت انیشتن با استفاده نمک هستش که البته یکم کسل کننده ولی جالبه

هنریانیشتنجالبنقاشیباحالنمک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x