تولید کدو به شک گل

455
23 مهر 1394

تولید کدویی به شکل گل در خراسان شمالی آقای رضایی کشاورز روستای چهار خروارشهرستان بجنورد تونسته با استفاده از روشهای نوین کشاورزی کدویی به شکل گل تولید کنه . به گفته این کشاورز کدوی تولید شده بعد 45 روز به بار میشینه و هربوته یک تا ده کیلو کدو برداشت میشه این کدو از گونه ایتالیایی کوکوربیتاپپوپاتین اسکواش جهش ژنتیکی یافته که آقای رضایی برای اولین بار از توریستهای ایتالیایی که از روستای چهارخروار میگذشتن گرفته و کاشته این کدو مصارف خوراکی و تزئینی هم داره


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x