برداشت عسل

613
23 مهر 1394

نحوه برداشت عسل از کندو به این شکل است که قاب عسل را در روی کندو یه تکان می دهیم تا زنبور های آن در داخل کندو بریزد . با استفاده از یک برس و یا مقداری علف زنبور هایی که در روی قاب باقی مانده اند را به روی کندو جارو می کنیم وحتی یک زنبور نباید بر روی قاب باقی بماند سپس قاب را داخل کندوی خالی دیگر که کنار دستمان است و مخصوص حمل قابهای عسل می باشد گذاشته و بلافاصله درب کندو را بسته تا زنبورها اجازه پیدا نکنند بر روی قاب بنشینند در ضمن دریچه پرواز کندو باید بسته باشد. بعد از بررسی تک تک قابهای کندوهای زنبورستان کندو و یا کندو هایی که از قاب عسل پر شده اند به محلی که از زنبورستان دور باشد و یا یک اتاقی برده که زمان برداشت عسل زنبورها نتوانند به داخل اتاق بیایند می بریم. سپس قابها را داخل دستگاه استراکتور قرار داده و آنرا روشن می کنیم بعد از مدتی عسل در ته دستگاه جمع می شود که از طریق شیر تخلیه در درون شیشه ریخته می شود و آماده مصرف یا عرضه در بازار خواهد بود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x