پرفسور سلطانعلی محبوب

سلطانعلی محبوب در سال 1323 در شهر مشكین شهر بدنیا آمد بعد از پایان تحصیلات متوسطه وارد رشته پزشكی شد تا جائیكه دكترای تخصصی تغذیه در گرایش بیوشیمی تغذیه را در سال 1347 از دانشگاه سوربن اخذ كرد. وی هم اكنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تبریز با درجه استادی است كه از سال 1348 به استخدام آن دانشگاه در آمده است. از جمله مشاغل و مسئولیت هاوافتخارات پرفسور محبوب میتوان به نماینده دانشكده علوم دارویی و آزمایشگاهی دوره های شبانه دانشگاه تبریز، رئیس و معاون مركز علمی دوره های شبانه دانشگاه تبریز، عضو كمیته ملی مقابله با كمبود ریزمغذی ها، 23 خرداد 1386 معاون سلامت وزارتخانه، تدریس در مقاطع تحصیلی كاردانی تا PhD و استاد رسمی دانشگاه علوم پزشكی تبریز است