پروفسور حمید رحمت

245
23 مهر 1394

پروفسور حمید رحمت در سال 1314 در کرمان متولد شد. ایشان در حال حاضر رییس انجمن جراحان مغز ایران است-

فیلمنخبگاننوابغافتخارنوابغ علمی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x