پرفسور سعید عزیزیان

متولد سال 1349 شهر همدان –تحصیلات دوران ابتدایی را در دبیرستان ابن سینای همدان در رشته علوم تجربی به پایان رساند. بعد از پایان خدمت سربازی در سال 69 در رشته شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا پذیرفته شد . در سال 74 در کارشناسی ارشد شریف در رشته شیمی فیزیک پذیرفته شد و بعد از آن بلافاصله در رشته شیمی فیزیک در مقطع دکتری پذیرفت شد و بعد از 3 سال فارغ التحصیل شد و بلافاصله به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه پذیرفته شد و بعد از آن برای 2 سال برای دوره پست دکتری در دانشگاه ژاپن پذیرفته شد . ایشان کم سن ترین استاد تمام و پروفسور دانشگاه و کم سن ترین استاد دانشکده شیمی هستند.