دکتر محمد فقیهی

سال 1305 در یک خانواده‌ی رو حانی، در سبزوارمتولد شدم. دوره‌ی ابتدایی و متوسطه را تا سال پنجم در سبزوار سپری کردم. سال ششم متوسطه در رشته‌ی طبیعی دبیرستان فردوسی مشهد مشغول تحصیل شدم، تحصیلات دانشگاهی را در دانشکده‌ی پزشکی تهران گذراندم. تراخم آن زمان در ایران خیلی زیاد بود. وقتی دانشکده‌ی پزشکی تمام شد برای یادگرفتن تراخم، 7 روز به بخش آقای پروفسور شمس رفتم و ایشان در خواست کردند من آنجا بمانم و دستیار شوم، من هم پذیرفتم. دوره‌ی چشم‌پزشکی را دربخش چشم بیمارستان فارابی به اتمام رساندم. سپس مدت 3 سال دوره‌ی تخصصی چشم پزشکی را در بیمارستان فارابی گذراندم و بعد از گرفتن تخصص، تنها دانشیاری بودم که تخصص داشت و مرا به درمانگاه رازی فرستادند. در آن زمان قانون بود که هر استادی که 5 سال در دانشگاه تدریس کرد، میتوانست یک سال در خارج از کشور علم‌آموزی کند. من بعد از 5 سال تدریس در مشهد از این قانون استفاده کردم و به دانشگاه پنسیلوانیا رفتم. در آنجا در رشته‌ی رکسینز ساینز که قسمت اصلی چشم‌پزشکی و تئوری چشم‌پزشکی بود، تحصیل کردم. بعد از یک‌سال وارد فلو شیپ شدم. تحت نظر دکتر شیب در بیمارستان یونیورسیته که وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا بود، ویزیتورشدم؛ یعنی نگاه و معاینه می‌کردم ولی حق عمل نداشتم. دانشوری که…