دکتر محمد قریب

432
23 مهر 1394

کتر محمد قریب از پزشکان اطفال اولیه ایران بوده است. او از بنیان گزاران مرکز طبی ایران بوده و در سال 1288 هجری خورشیدی در تهران متولد و در سال 1353 وفات یافتند. ایشان در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شدند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x