بذر ذرت را چگونه انتخاب کنیم؟

انتخاب بذر ذرت مناسب با شرایط محیطی ، یکی از عوامل مهم اولیه در تولید موفق محصول ذرت می باشد. از این رو بذری که برای کاشت انتخاب و آماده می گردد باید دارای شرایط زیر باشد:1-از مراکز معتبر تهیه شود. 2-سرعت و قدرت تولید جوانه آن زیاد باشد. 3- مناسب با شرایط هر منطقه تهیه شود.4 -دارای مقاومت بالا در برابر خشکی و کم آبی باشد. 5- در برابر آفات و بیماریهای منطقه مقاوم باشد. 6- مقاوم به ورس یا خوابیدگی باشد.