دکتر علی نجفی - جوان ترین استاد

231
23 مهر 1394

در سرزمین پارسیان همه نوابغی بوده اند همانند بوعلی سینا اما هم اکنون هم چنین نوجوانی در همدان زندگی می کند آقای علی نجفی جوانترین استاد دانشگاه در همدان است او از 4 سالگی به آموزش زبان پرداخته است و هو اکنون در سن 14 سالگی توانسته مدرک دکتری خود را از دانشگاه کمبریج بگیرد او فعالیت های جانبی نیز دارد و مشاور فرماندار هم هست و از نظر اخلاقی هم الگویی نمونه است

فیلمنخبگاننوابغافتخارنوابغ علمی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x