استاد نادر جهانگیری- دکترای زبان

یكی از زیباترین پدیده های عالم زبان است و همین زبان است كه در واقع انسان را از غیر انسان جدا می كند جایگاه اندیشه و فرهنگ و كل تفكر در خود زبان هست یعنی در واقع زبان و تفكر یكی است علارغم اینكه در عین حال زبان ابزار تفكر هست. من نادر جهانگیری هستم در سال 1323 در لاهیجان گیلان متولد شدم پدرم كارمند اداره ابریشم گیلان بود ما بعد از چندی منتقل شدیم به رشت و من تحصیلات ابتدایی را در رشت شروع كردم در دبیرستان ابدالرزاق فیاض لاهیجی تا كلاس سوم متوسطه انجا درس خواندم بعد به تهران امدیم و در دبیرستان بابك تهران دیپلمم را گرفتم وارد دانشگاه شدم و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل كردم مجددا" وارد دانشگاه شدم و برای دوریه كارشناسی ارشد این بار وارد رشته زبان شناسی شدم بعد از تحصیلات دوره كار شناسی ارشد به انگلستان رفتم و در دانشگاه لندن /یونیورسیتی كالج/ تحصیلات دكتری را شروع كردم دو رشته جدید را ارائه كردم و طرحش را نوشتم عصب شناسی و روا نشناسی زبان و امیدواریم كه از سال اینده دانشجو در این دو رشته داشته باشیم لب كه باز می كند در ایینه گفتارش مردی را میبینی به وسعت شالیزارهای شمال كه نسیم نفسش گرمت میكند و سرانگشتهای واژگانش مثل موجهای خزر تن و جانت را مینوازد در غاب نگاه دانشجویان همواره جوان است و پرتوان لبخند…