گروه های اصلی مواد غذایی

تغذیه‌ی صحیح یعنی رعایت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه‌ی غذایی روزانه. تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن است و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در ۴ گروه اصلی غذایی معرفی می‌شوند.بهترین راه اطمینان از تعادل و تنوع در غذای روزانه استفاده از هر ۴ گروه اصلی غذایی است. گروه اصلی غذایی عبارتند از: گروه نان و غلات، گروه میوه‌ها و سبزی‌ها، گروه شیر و لبنیات و گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها.در هر گروه، مواد غذایی دارای ارزش غذایی تقریباً یکسان هستند و می ‌توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد.