خرمندی دشو

مواد لازم میزان خرمالوی جنگلی 3000 گرم آب 3 لیتر طرز تهیه : 1 – خرمندی ها را از شاخه جدا کرده می شویند . 2 – خرمندی ها را چنگ زده به مدت 9 تا 12 روز صبر می کنند تا بافت خرمالو برای جدا کردن هسته از گوشت آن آماده شود . 3 – هرگاه روز خرمالو کف آلود شد ، آن هنگام زمان پختن خرمالوهاست . 4 – در دیگ آب ریخته خرمالوها را نیز در آن می ریزند و روی آتش می گذارند و مدام به هم می زنند . 5 – محتویات دیگ را آنقدر به هم می زنند تا هسته از خرمالو جدا شود . 6 – دیگ را از روی آتش برداشته مقداری آب سرد به آن اضافه می کنند . 7 – مواد دیگ را در کیسه ریخته و با فشار ، آب محتویات کیسه را جدا می کنند . 8 – خرمالوهای آب گرفته شده و تفاله های مانده را بار دیگر در دیگ ریخته، آب اضافه می کنندو روی آتش می گذارند. 9 – محتویات دیگ را بار دیگر آنقدر به هم می زنند تا کاملا تخم و پوست و گوشت خرمالو از هم جدا شوند . 10 – بار دیگر محتویات دیگ را در کیسه ریخته با فشار ، آب آن را می گیرند . 11 – آب ها را روی آتش می گذارند تا در مدت 8 تا 10 ساعت پخته شود . 12 – باید مراقب بود تا در ساعات پخت خرمندی ، دیگ به اصطلاح ته نگیرد ، به همین دلیل مدام آن را با کترای مخصوص هم می زنند . 13 – وقتی آب خرمالو قوام آمد یا به اصطلاح "تا" کشید ، زمان برداشتن آن از روی آتش است . 14 – خرمندی دشو بعد از…