نوحه انا ام البنین از نزار قطری

قطعه «انا ام البنين»؛ از آلبوم «حسين يا حبيبي»؛ با اجرای «نزار قطری»؛ (محرم1432؛ به زبان عربی)