فرزاد حسنی و سیاوش خیرابی در میان کودکان معلول کهریزک

در روز جهانی کودک، تعدادی از هنرمندان خوب و با معرفت کشورمان همچون فرزاد حسنی، امیرحسین رستمی، سیاوش خیرابی، حدیث میر امینی و پندار اکبری از تهران به سمت کرج راه افتادند تا به دیدار کودکانی بروند که در آسایشگاه کهریزک کرج تحت مراقبت هستند و به علت بیماری روزهای دردناکی را تجربه می کنند. گزارش تی وی پلاس از این دیدار انسان دوستانه هنرمندان با کودکان معصوم این خیریه را ببینید

هنریسیاوش خیرابیفرزاد حسنیکودکانمعلول کوک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x