پایگاه موشکی ایران عمق ۵۰۰ متری زمین

انبوه پایگاه های موشکی دور برد ایران در اعماق ۵۰۰ متری زمین آماده مقابله با تهدیدهای دشمن است. نخستین بار به رسانه ملی اجازه داده شد از یک پایگاه موشکی در دل کوه گزارش تهیه کند// دانلود ویدیو کلیپ عجیب شگفت سورپرایز ژرفای زمین زیر خاک خبر اخبار پدافند پرتابگر لانچر توان نظامی سپاه ضد علیه دشمن بیگانه خصم