خلیج فارس نقشه تاریخی قدیمی جهان دنیا

در سال های قبل کودکان عرب می آموختند که نام این پهنه آبی خلیج فارس است اما امروزه اعراب این نام به خلیج عربی تغییر یافته است، ولی این تحول به سادگی صورت نگرفته است، در ادامه نام خلیج فارس را در نقشه های موجود در جهان می بینیم./ دانلود ویدیو کلیپ ملی میهنی ایران پارس شاخاب وطن