یک زن واقعا بی خیال موتور تصادف

627
23 مهر 1394

زن واقعا بی خیال که درمدتی کمتر از یک دقیقه دو بار نزدیک بود موجب سانحه ای شود. تایلند. زن بدون توجه به اینکه موتورسواران در تاکسی را باز می کند تا پیاده شود. یک موتورسوار با واکنشی آنی از برخورد با در تاکسی اجتناب می کند. زن سپس بدون توجه به اطراف از عرض خیابان عبور می کند که یک موتورسوار از فاصله چند سانتی متری اش می گذرد / دانلود ویدیو کلیپ شانس


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x