توسری خوردن سگ از پستچی خشمگین فیلم

322
23 مهر 1394

جام جم نما: پستچی باید بسته ای را داخل صندوق پستی خانه ای بیاندازد اما سگ خانه پارس کنان می خواهد از لای میله ها مانع کارش شود. پستچی هم که حرصش درآمده است بسته ای را که در دست دارد دو سه بار به سر سگ می کوبد. سگ نالان نزد صاحبش رفته و بعد با مظلوم نمایی جلوی در خانه دراز می کشد تا بلکه صاحبش انتقام او را بگیرد


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x