اشتباه مرگبار سوزنبان

338
23 مهر 1394

موانع در یک گذرگاه ریلی به نشانه عبور قطار پاین آمده و وسایل نقلیه متوقف می شوند. آنگاه بدون اینکه قطاری عبور کند موانع دوباره بالا رفته و راه برای عبور وسایل نقلیه باز می شود اما در همان زمان قطاری با سرعت از گذرگاه ریلی عبور می کند. این اشتباه سوزنبان یا در واقع مسئول کامپیوتری خطوط ریلی این شهر که ظاهرا در چین است، یک اشتباه مرگبار محسوب میشود


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x