دختر شجاع ، ربایندگان را فراری داد.

چهار مرد تلاش کردند با برنامه ریزی قبلی دختری را بربایند اما شجاعت و آشنایی دختر با فنون رزمی آنها را فراری داد.// دانلود ویدیو کلیپ نبرد حمله درگیری اراذل اوباش دزد سارق مزاحم شب ولگرد مبارزه دفاع شخصی