لحظه فرود دشوار ایرباس حین طوفان

خلبان هواپیمای ایرباس A۳۸۰ خطوط هوایی امارات، هنگام فرود روی باند با وزش شدید باد مواجه می شود، اما با مهارت خود مانع رخ دادن فاجعه ای بزرگ می شود.