تریلر بازی FIFA 15 | احساسات و برخوردهای بازی

پانزدهم سپتامبر یعنی تقریبا دو ماه دیگر FIFA 15 عرضه می شود. تریلر زیر تغییرات و بهینه سازی های انجام شده در سیستم برخورد و احساسات بازیکنان و ری اکشنهای آنها در طول بازی را نسبت به نسخه فعلی نشان می دهد.