تریلر بازی Destiny | مقایسه گرافیکی PS3 و PS4

چند روزی ست که نسخه بتای بازی Destiny در دسترس قرار گرفته است و بسیاری مشغول به انجام آن هستند. ویدئوی زیر مقایسه ایست ین دو پلتفرم PS4 و ‍PS3 که در این مقایسه تفاوت را احساس خواهید کرد!!! با اینحال PS3 با وجود اینکه متعلق به ۷ سال پیش است بسیار آبرومند و شکیل این مبارزه را می بازد.