شادی جالب شیر پس از دیدن قیم خود

در این فیلم جالب، شیری به نام "کایرا" پس از مدتها نخستین قیم خود را ملاقات می کند، و او را به یاد می آورد.