انیمیشن دیرین دیرین: سیگار

223
23 مهر 1394

از قدیم گفتن ترک عادت موجب مرض است. اما چرت گفتن! چون در مورد سیگار، ترک عادت موجب جلوگیری از مرض است!

انیمیشنانیمیشن دیرین دیرین سیگار

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x