تصادفات رانندگی خطرناک

254
23 مهر 1394

بیشتر تصادفات رانندگی تنها در چند ثانیه رخ می دهند به طوری که رانندگان هنگام مواجه شدن با صحنه های خطرناک، برای فکر کردن و تصمیم گرفتن زمان کافی ندارند. در این میان، تنها راننده هایی که تجربه و اطلاعات کافی دارند یا دوره های تئوری یا آموزش تکمیلی رانندگی را سپری کرده اند، می توانند درست تصمیم گیری کرده و با عکس العمل سریع از خطر بگریزند.
منبع: 55 آنلاین

حوادثتصادفات رانندگی خطرناک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x