تیزر آلبوم یکی هست

مرتضی پاشایی - تیزر آلبوم یکی هست