دیوانه وارترین ترافیک دنیا در چین

این ترافیک عظیم در شهر بیجینگ چین زمانی که مردم در حال برگشت از سفر تعطیلات به خانه هایشان بودند رخ داد. این ترافیک باعث شد هزاران خودرو در ۵۰ لاین قرار بگیرند. علاوه بر بازگشت همزمان پکنی ها به پایتخت آنچه به ترافیک سنگین هزاران خودرو دامن زده بود هوای مه آلود و آلوده ای بود که باعث کاهش میدان دید شده بود.