نوشتن خط نستعلیق با قلم به صورت وارونه!

آپارات به عنوان بزرگترین سرویس اشتراک ویدئوی کشور، برای دومین سال متوالی اقدام به برگزاری مسابقات استعدادیابی می‌کند. هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد فرصت‌های برابر برای به نمایش گذاشتن استعداد همه علاقه‌مندان و توانمندان است.
آقای محمد صادقی؛ نفر دوم استعداد عجیب در مسابقه اعجوبه های ایرانی ۱۳۹۴ می تواند خط نستعلیق را به صورت وارونه و بوسیله قلم درشت به طرف بیننده بنویسند.