حمله قوچ پشمالو به پهباد

436
23 مهر 1394

حمله قوچ پشمالو به پهباد تصویر برداری هواپیماهای بدون سرنشین را به گرفتن برخی از عکس های شگفت انگیز از رفتار حیوانات کمک کرده است. با این حال، همه موجودات خوشحال هستند که این وسایل پرنده کمی بیش از حد برای نزدیکی و حمله کوچک هستند. اغلب هواپیماهای بدون سرنشین می تواند فرار کنند ولی در برخی مواقع این حمله ها غافلگیر کننده بوده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x