لذت نظامیان اسرائیلی از جنایت! (18+)

نظامیان رژیم صهیونیستی پس از مجروح کردن یک نوجوان فلسطینی، او را به حال خود رها کرده تا بر اثر خون ریزی شدید جان دهد.