توله ببرهای بنگالی در کریمه

167
22 مهر 1394

سه توله ببر سفید بنگالی در باغ وحش یالتا در کریمه به دنیا آمده اند و با توله های دیگر بازی می کنند. مادر این توله ببرها از شیر دادن به آنها خودداری می کند و کارکنان باغ وحش با شیشه به آنها شیر می دهند.

حیواناتتوله ببرهای بنگالی در کریمه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x