سقوط مرد 92 ساله از ارتفاع 10 کیلومتری

136
22 مهر 1394

سقوط آزاد مرد ۹۲ ساله از ارتفاع ۱۰ کیلومتری

متفرقهسقوط مرد 92 ساله از ارتفاع 10 کیلومتری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x