یکی هست با صدای مرحوم مرتضی پاشایی

کلیپ زیبای آهنگ یکی هست با صدای مرتضی پاشایی