ضرب وشتم یک دختر فلسطینی اهل حیفا به دست شهرک نشینان صهیونیست

شهرک نشینان صهیونیست یک دختر فلسطینی اهل حیفا را با ادعای تلاش وی برای حمله به یک راننده تاکسی، مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند.