وای صداش چقد شبیه صدای مرحوم پاشاییه!!!

شباهت عجیب صدای این آقا به صدای مرتضی پاشایی