آواز خواندن یک مرد سر مزار نامزدش

آواز خواندن سر مزار نامزد هم زیباست هم غم انگیز

متفرقهآوازخواندنمردنامزدغمگین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x