خانه کارلوس کی روش در تهران

خانه لوکس کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال در تهران