گزگز (سوغات اصفهان)

د ر مدت زمانی که توفیق سفر به شهر یا روستای دیگری را یافته باشیم و به بازگشت فکر میکنیم موضوعی که ذهن ما ایرانیان را همیشه در طول سفر درگیر میکند تهیه ی سوغات است. رسم زیبایی که نشان از اندیشه های پیشینیان و بزرگان ما دارد. هرچند نباید آن را با تجملات و ولخرجی اشتباه گرفت خیلی ساده و خودمانی. مثلا خرید صنایع دستی مناسب و ارزان هم تشویق هنرمندان با ذوق کشور را در بر میگیرد هم این رسم دیرینه مان یعنی بردن هدیه و سوغات حفظ شده است.