سوغات شهرها: سوهان زرند

سوهان زرند شیرینی مخصوص شهرستان زرند است.ماده اصلی آن همان سمنو است و به صورت لایه بسیار نازک عرضه میشود. این شیرینی در قنادیهای کرمان توزیع میشود.