سوغات شهرها: حلوای سنتی

542
22 مهر 1394

در بعضی نقاط گیلان، شیرینی‌های خاص محلی از اجزای سفره عید است؛ حلوای عیدی یا حلوای دنگی ماسال از این جمله است. درست کردن این حلوا آداب و تشریفاتی دارد. باید آن را شب هنگام درست کنند و آن شب را با آواز خوانی به شادی تا صبح، همراه استاد حلوایی بیدار بمانند. حلوای عیدی را فقط در نوروز درست می‌کنند و از واجبات سنتی سفره نوروزی مردم ماسال است.اما آنچه در تهیه این حلوا بیشتر جلب توجه می کند شکل تهیه آن است. مواد اولیه توسط زنان و خود حلوا توسط مردان تهیه می شود. مردان با وسیله ای چوبی شبیه گوشت کوب ، ضرباتی آهنگین روی حلوا و تخته ای که حلوا رویش قرار دارد می زنند. این ضربات توسط چند مرد انجام می گیرد و این بدان خاطراست که همسایگان و رهگذران متوجه شوند که اهالی این خانه در حال تهیه دنگی حلوا هستند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x