سوغات شهرها: نبات قیچی

نحوه پخت یکی از شیرینی های سنتی زنجان که به نبات قیچی معروف است، بدین شرح می باشد. ابتدا مواد تشکیل دهنده که شامل آب، شکر و کمی اسید سیتریک است را آماده می کنیم. اسید سیتریک برای این است که شکرک نبندد. آب را داخل پاتیل ریخته و روی اجاق می گذاریم. شکر را اضافه کرده و آنقدر هم می زنیم تا محصول مورد نظر به دست آید. در این مرحله محصول را به شکل و شمایل مورد نظر درآوریم. می توان از رنگ سبز خوراکی با طعم لیمو برای ترش و ملس کردن آن استفاده کرد. نبات قیچی را از سینی درآورده و می بریم. این شیرینی با طعمهای مختلف تولید شده و به عنوان سوغات زنجان وارد بازار می شود.