سوغات شهرها: شیرینی یزد

شهر بادگیرها و عروس کویر یزد به شهر شیرینی هم معروف است اما انچه قابل توجه است طرز تهیه شیرینی یزدی می باشد که در این تولید وِیژه نگاهی کوتاه به چند شیرینی ساز معروف یزدی خواهیم داشت.