نبات ریزی استان یزد

434
22 مهر 1394

کارگاه های نبات ریزی سنتی در استان یزد با بیش از صد سال سابقه همچنان از رونق برخوردارند.این تولید کوتاه نگاهی خواهد داشت به حرفه نبات ریزی در شهرستان اردکان یزد

گردشگرینبات ریزینباتاستان یزد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x