سوغات شهرها: شیرمال

269
22 مهر 1394

شیرمال سوغات استان سمنان شیرمال یکی ازنان های قندی شهر سمنان است.که ترکیبی ازآرد،شکروشیر می باشد.شیرمال از قدیمی ترین نان قندی محلی شهر سمنان و به عنوان سوغات سمنان معروف است سابقه پخت این نان در شهر سمنان به بیش از صد سال پیش بر می گردد.

طنزشیرمالاستان سمنانسمنانسوغات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x